top of page

Bones pràctiques agrícoles

RESPONSABILITAT SOCIAL / DISSENY D'EXPÈRIENCIA
BPA portada.png

Fundazucar, una fundació sucrera que exerceix la responsabilitat social a El Salvador necessitava amb el suport de Organització Internacional de l'Treball (OIT) necessitava crear bones pràctiques agrícoles que milloressin l'experiència de l'agricultor i el seu entorn mediambiental. Mitjançant el disseny d'experiència, es van crear uns continguts de bones pràctiques agrícoles que es van difondre per mitjà d'una guia de bones pràctiques. També es van produir un calendari de sembra i collita, pòsters, cançons, programes de ràdio, radionovel·les i falques de ràdio.

Fundazucar logo retocado.jpg
OIT.png
ESCOLTA
Emissions de ràdio
de bones pràctiques agrícoles
LLEGEIX
Les guies tècniques
de bones pràctiques agrícoles
bottom of page